kā uzbrūvēt alu mājās?

Katrs ir aizdomājies par to cik forši būtu uzbrūvēt savu aliņu. Taču daudziem tas
šķitis nesasniedzams mērķis, jo noteikti vajag speciālus traukus, caurules, piltuves un citas uzpariktes.
Atrunas ir beigušās 15 minūtēs Edgars Melnis izstāstīs kā uzbrūvēt aliņu ar visu, kas pieejams turpat
mājās.