Eiropas fondi

Projekts “SIA “Zlaukts” darbības paplašināšana”

Projekta mērķis:

Pilnveidot produkcijas ražošanas procesu.

Projekta Nr. 19-00-A00402-000012

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests